Greek Sign Language Fund (GSLFund)

Από το Σεπτέμβριο του 2023 και μετά από πρωτοβουλία της Beehive Community δημιουργήθηκε η ομάδα εργασίας του GSLFund (Greek Sign Language Fund).

Για μία κοινωνία ισοτιμίας και πολιτιστικής άνθισης για κωφούς, βαρήκοους & ακούοντες! 

Στόχος της πρωτοβουλίας είναι να αναδείξει το πως η τέχνη μπορεί να προάγει την ισότιμη έκφραση, την ευημερία και την πολιτιστική καλλιέργεια της κοινότητας των κωφών και βαρήκοων ατόμων, δημιουργώντας ένα ταμείο-fund που θα καλύπτει τα έξοδα για υπηρεσίες διερμηνείας, επιμόρφωσης σε βασικούς τρόπους επικοινωνίας και θα διασφαλίζει την προσβασιμότητα κωφών και βαρήκοων ατόμων σε πολιτιστικά και εκπαιδευτικά δρώμενα που λαμβάνουν χώρα σε φορείς Κ.ΑΛ.Ο, σχολεία, πανεπιστήμια, δημόσιους χώρους, σωματεία και συλλόγους.

Θέλουμε να φτιάξουμε την πλατφόρμα μας!

Μέσα από την πλατφόρμα του GSLfund θα συνεισφέρουν οικονομικά άτομα, ομάδες, φορείς, ιδρύματα και επιχειρήσεις που θέλουν να στηρίξουν και να ενισχύσουν την προσπάθεια μας.

Αν μπορείς να αναλάβεις την κατασκευή της ιστοσελίδας μας προσφέροντας  διάθεση και το χρόνο για την υλοποίηση της, παρακαλούμε επικοινώνησε μαζι μας στο  greeksignlanguagefund@gmail.com

Η ανάγκη και το κοινωνικό πρόβλημα στο οποίο απαντάμε με το GSLFund!

Σύμφωνα με έρευνα της Eurostat (2022), τα 101.000.000 άτομα με αναπηρίες που ζουν στην Ευρώπη, έχουν περισσότερες πιθανότητες να αντιμετωπίσουν κίνδυνο φτώχειας, βίας, περιθωριοποίησης και κοινωνικού αποκλεισμού, κάτι που βιώνουν έντονα τα περίπου 40.000 κωφά και βαρήκοα άτομα που ζουν στην Ελλάδα.

Στην Ελλάδα, τα κωφά και βαρήκοα άτομα δεν έχουν ισότιμη πρόσβαση σε δρώμενα κοινωνικού & πολιτιστικού χαρακτήρα αφού δεν υπάρχει σε αυτά διερμηνεία στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα. Επίσης δεν υπάρχουν αρκετοί διερμηνείς για να καλύψουν την αυξημένη ανάγκη για διερμηνεία.

Οπότε, δεν ικανοποιείται η ανάγκη τους για:

 • κοινωνικοποίηση & ισότιμη συμμετοχή σε κοινωνικοπολιτιστικά δρώμενα
 • συνύπαρξη & αρμονική συνεργασία με ακούοντες
 • ενεργή δράση ως πολίτες & επιμόρφωση πάνω σε κοινωνικά ζητήματα
 • διασκέδαση & καλλιτεχνική έκφραση

Οι βασικοί λόγοι που συμβαίνουν τα παραπάνω είναι τόσο οι λάθος πεποιθήσεις – π.χ. ότι οι κωφοί δεν ακούνε ή παίζουν μουσική, δεν χορεύουν-, αλλά και το ανεπαρκές θεσμικό πλαίσιο διασφάλισης των δικαιωμάτων τους για ισότιμη ενσωμάτωση στην κοινωνία και οι οικονομικές δυσκολίες λόγω ανεργίας.
Από την άλλη πλευρά, για τους ακούοντες η κώφωση είναι μια αναπηρία που δε «φαίνεται», οπότε είναι δύσκολο να την αντιληφθούν και να την καταλάβουν. (Έλλη Μερκούρη, 2020)
Η κοινωνικοποίηση με άτομα που έχουν αναπηρία στην ακοή είναι τόσο σπάνια – στα όρια της άγνοιας- που αν συμβεί, συχνά προκαλεί άβολα συναισθήματα και αμηχανία.
Μέσα από τη Beehive Community θέλουμε να προσφέρουμε σε κωφούς, βαρήκοους και ακούοντες έναν ασφαλή δημιουργικό χώρο, όπου οι τέχνες και ο πολιτισμός θα είναι εκείνα τα μέσα έκφρασης που θα τους απελευθερώσουν από τα δεσμά του φόβου, του κοινωνικού αποκλεισμού, κάθε προκατάληψης και θα ενισχύσουν την συμπεριληπτική κοινωνικοποίηση τους.

Η πρότασή μας

Η πρότασή μας απέναντι στα τοξικά κοινωνικά φαινόμενα που βιώνουμε – όπως η αποξένωση, ο ρατσισμός, η βία και οι κοινωνικοί αποκλεισμοί-, είναι η προσφορά υπηρεσιών που ενισχύουν:

 • την καλλιέργεια κουλτούρας φροντίδας
 • την προσβασιμότητα ευπαθών ομάδων
 • την ενσυναίσθηση και σύνδεση των μελών της ομάδας
 • τη συμπεριληπτική ισότιμη συμμετοχή
 • τη τέχνη ως εργαλείο θεραπείας & ενδυνάμωσης
 • την υγιή κοινωνικοποίηση
 • τη δημιουργία ενός ασφαλούς χώρου έκφρασης
 • και την απελευθέρωση του ατόμου από προκαταλήψεις, στιγματισμό και μπλοκαρίσματα με στόχο να αναπτύξει το πλήρες δυναμικό του και να πετύχει την προσωπική και συλλογική ευημερία.

Χαρτογράφηση χωρών που φιλοξενούν δρώμενα με Ελληνική Νοηματική Γλώσσα

Θες να συμμετέχεις στο δίκτυο χώρων του GSLFund;

Αν ναι, συμπλήρωσε τη φόρμα και όταν είμαστε έτοιμες θα επικοινωνήσουμε μαζί σου για να ενταχθείς στον χάρτη μας!

Υλοποίηση προγραμμάτων & Συνεργασίες για επίτευξη των στόχων μας

Αν έχετε κάποια ιδέα που θα θέλατε να συνεργαστούμε για να την υλοποιήσουμε από κοινού, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο greeksignlanguagefund@gmail.com

Κοινωνικός Αντίκτυπος που θέλουμε να έχουμε

 • ευαισθητοποίηση της κοινωνίας για ισότιμη συνύπαρξη
 • καλλιέργεια της ενσυναίσθησης μεταξύ κωφών & ακουόντων ατόμων από νεαρή ηλικία για μία μελλοντική κοινωνία ουσιαστικής συμπερίληψης
 • αποδόμηση κάθε προκατάληψης για την ενασχόληση των Κωφών και Βαρήκοων με τις Τέχνες
 • ευρύτερη χρήση και περισσότερη εξοικείωση με την Ελληνική Νοηματική Γλώσσα

Τομείς εστίασης… GSLFund

 1. Συμπεριληπτική Κοινωνία και Πολιτισμός – Ευημερία & Ενεργή συμμετοχή των πολιτών, Κωφών, Βαρήκοων & Ακουόντων
 2. Εκπαίδευση στη Νοηματική Γλώσσα – Δωρεάν ευκαιρίες εκπαίδευσης στη νοηματική γλώσσα
 3. Advocacy για Νοηματική Γλώσσα – Διεκδίκηση δικαιωμάτων των Κωφών & Βαρήκοων για ένταξη της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας
 4. Η Κ.ΑΛ.Ο για την Κοινωνική Αλλαγή – Κοινωνικοί φορείς γίνονται φορείς της αλλαγής, η ελληνική νοηματική γλώσσα στον χώρο εργασίας, προσβάσιμα δρώμενα

Συνεργάτες GSLfund

 • Παπαδοπούλου Χριστίνα διαχειρίστρια της Beehive Community ΚΟΙΝΣΕΠ,  συντονίστρια εργαστηρίων επικοινωνίας με εμπειρία στην προώθηση και στο συντονισμό εκδηλώσεων.
 • Ζωή Παπαδοπούλου, καθηγήτρια χορού, γνώστρια της Ε.Ν.Γ, δημιουργός εργαστηρίου χορού για κωφούς, βαρήκοους και ακούοντες.
 • Όλγα Δαλέκου, κωφή ηθοποιός και διερμηνέας, ιδρυτικό μέλος της Θεατρικής Ομάδας Κωφών “Τρελά Χρώματα”
 • Ανδρονίκη Ξανθοπούλου, Διερμηνέας, Πρόεδρος του European Forum of Sign Language Interpreters (efsli))
 • Ελεάνα Χατζάκη, αφηγήτρια-ιστορήτρια, γνώστρια της ΕΝΓ, μέλος της milia ΑΜΚΕ
 • Λίλα Καφφέ, μέλος της Beehive Community ΚΟΙΝΣΕΠ, Περιβαντολόγος
Scroll to Top
Scroll to Top