Καταστατικό

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ

ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας

The Beehive Community

Στην   Αθήνα σήμερα 10 Σεπτεμβρίου του έτους 2020,  οι:  

 1. Παπαδοπούλου Χριστίνα, του Χρήστου  και της Άννας, που γεννήθηκε στο Μαρούσι Αττικής, το έτος 1978, κάτοικος Αθηνών, οδός Ιοφώντος, αριθμός 17, κάτοχος του ΑΔΤ ΑΚ 666237, του Α.Τ. Αγίας Παρασκευής, με ΑΦΜ 070764202, της Δ.Ο.Υ. ΙΖ Αθηνών.
 2. Μανωλούδη Ειρήνη, του Αποστόλου και της Στασινής, που γεννήθηκε στο Μαρούσι Αττικής, το έτος 1984, κάτοικος Αθηνών, οδός Ασημάκη Φωτήλα, αριθμός 8, κάτοχος του ΑΔΤ ΑΕ 535138, του Α.Τ. Κορυδαλλού, με ΑΦΜ 130856720, της Δ.Ο.Υ. Κορυδαλλού
 3. Metzger Felix Simon, του Helmut και της Cornelia, που γεννήθηκε στo Langenhagen της Γερμανίας το έτος 1987, κάτοικος Αθηνών, οδός Ασημάκη Φωτήλα, αριθμός 8, κάτοχος του ΑΔΤ L9337MYJ6, του Α.Τ. Hannover Γερμανίας, με ΑΦΜ 176828566, της Δ.Ο.Υ.  κατοίκων εξωτερικού.
 4. Καρακατσάνη Ελένη, του Παναγιώτη και της Αντωνίας, που γεννήθηκε στο Μαρούσι Αττικής, το έτος 1980, κάτοικος Ηλιούπολης, οδός Σκόπα, αριθμός 36, κάτοχος του ΑΔΤ ΑΝ 175476, του Α.Τ. Ηλιουπόλεως, με ΑΦΜ 049561508, της Δ.Ο.Υ.  Ν. Ιωνίας Βόλου
 5. Παπαδοπούλου Ζωή, του Χρήστου και της Άννας, που γεννήθηκε στο Μαρούσι Αθήνας, το έτος 1983, κάτοικος Αγίας Παρασκευής, οδός Αγίου Ανδρέου, αριθμός 5, κάτοχος του ΑΔΤ AK 783603, του Α.Τ. Αγίας Παρασκευής, με ΑΦΜ 118071030, της Δ.Ο.Υ.  Χολαργού

συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν την ίδρυση Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης, το καταστατικό της οποίας έχει ως εξής: 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ | ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1 | ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ

 1. Συνιστάται Αστικός Συνεταιρισμός περιορισμένης ευθύνης, με την επωνυμία «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ The Beehive Community» και τον διακριτικό τίτλο «The Beehive Community Κοιν.Σ.Επ.» σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4430/2016 «Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία και ανάπτυξη των φορέων και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
 2. Η συνιστώμενη με το παρόν Κοιν.Σ.Επ. είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, με περιορισμένη ευθύνη των μελών της και εμπορική ιδιότητα.
 3. Ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου της επιχείρησης είναι ο 996767132
 4. Ο ΓΕΜΗ : 166375161000

ΑΡΘΡΟ 2 | ΕΔΡΑ

 1. Έδρα της Κοιν.Σ.Επ. ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων της Περιφερειακής Ενότητας (πρώην νομός) Αττικής.
 2. Με απόφαση της Διαχειρίστριας, η Κοιν.Σ.Επ. μπορεί, για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της, να ιδρύει και να διατηρεί υποκαταστήματα ή γραφεία οπουδήποτε.

 ΑΡΘΡΟ 3 | ΣΚΟΠΟΣ

 1. Σκοπός της Κοιν.Σ.Επ. είναι η συλλογική και κοινωνική ωφέλεια όπως ορίζονται στις παρ.2 και 3 του αρ.2 του Ν.4430/2016 (ΦΕΚ 205/Α/31.10.2016) .
 2. Ειδικότερα, σκοπός της Κοιν.Σ.Επ. είναι:
   η βιώσιμη ανάπτυξη

Α. Βιώσιμη ανάπτυξη

Ειδικότερα, η Κοιν.Σ.Επ. στο πλαίσιο της προώθησης της βιώσιμης ανάπτυξης θα ασκήσει δραστηριότητες οι οποίες:

α. προωθούν την αειφορία του περιβάλλοντος

β. συμβάλλουν στην κοινωνική και οικονομική ισότητα

γ. προωθούν την ισότητα των φύλων

δ. προστατεύουν και αναπτύσσουν τα κοινά αγαθά

ε. προσφέρουν τουριστικές υπηρεσίες που προωθούν τον φυσικό πλούτο της Ελλάδας και της Μεσογείου

ζ. προωθούν τη διαγενεακή και πολυπολιτισμική συμφιλίωση, δίνοντας έμφαση στις ιδιαιτερότητες των τοπικών κοινωνιών.

Η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση:

 • Διέπεται από την αρχή της αλληλέγγυας παραγωγής, δηλαδή της συνεργασίας και της έμπρακτης στήριξης προς τους δημιουργούς, ιδιαίτερα εκείνους που συγκροτούν κοινότητες και συλλογικότητες και αναπτύσσουν παραγωγικές σχέσεις οριζόντιες και συμμετοχικές, βασισμένες στην αλληλεγγύη μεταξύ των μελών τους και στον σεβασμό του αστικού περιβάλλοντος.
 • Διέπεται από την αρχή της συλλογικής δράσης και της συνεταιριστικής οργάνωσης ως μέσων διάδοσης των ιδεών και επιδίωξης των στόχων των ανθρώπινων κοινοτήτων.
 • Θεωρεί ότι η συνεταιριστική, κοινωνική και συλλογική δράση είναι απαραίτητη στη δεδομένη χρονική στιγμή για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας από νέους και ιδίως με τη χρήση νέων τεχνικών, τεχνολογικών και επικοινωνιακών μέσων.
 • Eπιδιώκει με τη διάδοση των έργων της να συμβάλλει στην αποδοχή της διαφορετικότητας των μειονοτικών ομάδων που συνυπάρχουν στον αστικό χώρο.
 • Στηρίζει και προωθεί την νεανική δημιουργία.
 •  Αποβλέπει στην ενεργή παρέμβαση των πολιτών στα κοινωνικά και περιβαλλοντικά προβλήματα που ανακύπτουν μέσα και έξω από το αστικό περιβάλλον, την ανάδειξη του φυσικού πλούτου, την προβολή, δικτύωση και αξιοποίηση νέων επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται σε τομείς που ασχολούνται με την βελτίωση της ζωής του ατόμου και κατ’ επέκταση την βελτίωση της Κοινωνίας προάγοντας δραστηριότητες που στοχεύουν στην Κοινωνική Αλλαγή.

Συγκεκριμένα οι σκοποί της Κοιν.Σ.Επ. ως προς την βιώσιμη ανάπτυξη εξειδικεύονται στην άσκηση των ακόλουθων δραστηριοτήτων:

 1. Προστασία και αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας μέσα από δράσεις και εκδηλώσεις που έχουν γνώμονα τον οικοτουρισμό, την ανάδειξη του τοπικού πλούτου κάθε περιοχής και την προώθηση καλών και εξωστρεφών πρακτικών που ενισχύουν τη συλλογική δράση και προσφορά και που σαν στόχο έχουν την ευημερία των ανθρώπων σε αρμονία με τη φύση και όλα τα έμβια όντα.
 2. Εργαστήρια, σεμινάρια, εναλλακτικές θεραπείες, πολυήμερα εκπαιδευτικά κοινοτικά  παραθεριστικά σεμινάρια (Retreats) που σαν στόχο έχουν την αυτοβελτίωση και την ψυχοσωματική ενδυνάμωση του ατόμου, την ομαλή και θετική ένταξη του σε μία ομάδα-κοινότητα καθώς και την ενίσχυση της ομαδικότητας, της συνεργασίας, της καλύτερης επικοινωνίας και των οριζόντιων σχέσεων.
 3. Καλλιτεχνικά εργαστήρια, προαγωγής της τέχνης (θέατρο, χορός, μουσική, εικαστικά) ως μέσα έκφρασης και δημιουργίας, που λειτουργώντας ενδυναμωτικά, απελευθερωτικά και θεραπευτικά, επιφέρουν θετική ατομική και κοινωνική αλλαγή.
 4. Εργαστήρια, σεμινάρια, ομιλίες, συνεδρίες, υπηρεσίες και πολυήμερα εκπαιδευτικά κοινοτικά παραθεριστικά σεμινάρια (Retreats) με θέμα την Προγεννητική – Περιγεννητική Αγωγή και την Μαιευτική Φροντίδα με στόχο την ενημέρωση, εκπαίδευση και ενδυνάμωση τον υποψηφίων γονέων (γυναικών και ανδρών) και του περιγεννητικού περιβάλλοντος.
 5. Δράσεις ανάδειξης του κοινοτικού τρόπου ζωής και της προώθησης του εναλλακτικού – ήπιου τουρισμού.
 6. Δράσεις, εκδηλώσεις  και εκπαιδευτικά προγράμματα που προωθούν τη διαγενεακή και πολυπολιτισμική συμφιλίωση με στόχο την ομαλότερη ένταξη ευπαθών ομάδων, μεταναστών και προσφύγων στην Ελληνική κοινωνία, αλλά και την ψυχοσωματική στήριξη και ενδυνάμωση τους.
 7. Να διοργανώνει συνέδρια, εκθέσεις, φεστιβάλ, αγορές φιλανθρωπικών εορτών (bazaar) και γενικά δημόσιες δραστηριότητες και εκδηλώσεις διάδοσης και προώθησης των σκοπών της καθώς και ενημερωτικές ή εκπαιδευτικές δραστηριότητες (όπως σεμινάρια, ημερίδες, εργαστήρια, προβολές) για την ανάπτυξη και προώθηση των αρχών της συλλογικής και συνεταιριστικής οργάνωσης αλλά και γενικότερα την κοινωνική οργάνωση και τον πολιτισμό των ανθρώπινων κοινοτήτων.
 8. Να οργανώνει εντευκτήρια και γενικά χώρους κοινωνικών και συλλογικών πολιτιστικών λειτουργιών
 9. Την έκδοση πάσης φύσεως σχετικών εντύπων και περιοδικών για την προώθηση του σκοπού της μέσω των Ηλεκτρονικών Μέσων Eνημέρωσης και του Internet καθώς και την παραγωγή κάθε είδους εκπαιδευτικού υλικού για εκπαιδευτικές ανάγκες.
 10. Να συνεργάζεται με άλλους φορείς δημόσιους ή ιδιωτικούς, συλλογικότητες, σωματεία, οργανώσεις και οργανισμούς εγχώριους, ευρωπαϊκούς ή διεθνείς για την από κοινού διενέργεια μελετών και δραστηριοτήτων όμοιων ή συναφών με το δικό της σκοπό ή δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν την ανάπτυξη της.
 11. Να συνάπτει προγραμματικές συμβάσεις με αντισυμβαλλόμενους το Δημόσιο ή τον ευρύτερο δημόσιο τομέα και τους ΟΤΑ α ‘ και β’ βαθμού, για την υλοποίηση δράσεων που αναφέρονται στους καταστατικούς σκοπούς των αντισυμβαλλομένων.
 12. Να σχεδιάζει, να υλοποιεί και να διαχειρίζεται προγράμματα έργων – μελετών στα πλαίσια των πρωτοβουλιών και των προγραμμάτων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, συνάπτοντας τις σχετικές συμβάσεις.
 13. Να συνεργάζεται με άλλες Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις με αντικείμενο, ενδεικτικά την ανταλλαγή υπηρεσιών ή την υλοποίηση προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από εθνικούς, ευρωπαϊκούς ή διεθνείς οργανισμούς, συνάπτοντας τις σχετικές συμβάσεις συνεργασίας.
 14. Να σχεδιάζει και να διαθέτει καινοτόμα και ελεύθερα ψηφιακά προϊόντα και υπηρεσίες ή κάθε μορφή τεχνολογίας, που προωθεί την ομότιμη και βασισμένη στα κοινά παραγωγή.

ΑΡΘΡΟ 4 | ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της Κοιν.Σ.Επ. είναι απεριόριστη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΄
ΜΕΛΗ – ΕΓΓΡΑΦΗ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ – ΔΙΑΓΡΑΦΗ –
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΑΡΘΡΟ 5 | ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΩΝ

 1. Μέλη της Κοιν.Σ.Επ. μπορούν να γίνουν:

α.    Φυσικά πρόσωπα, που έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας τους, δεν τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση και αποδέχονται τις αρχές και τους σκοπούς της Κοιν.Σ.Επ.

β.    Νομικά πρόσωπα που αποδέχονται τις αρχές και τους σκοπούς της Κοιν.Σ.Επ., υπό τους περιορισμούς του άρθρου 14 παρ. 4 και παρ. 5 του ν.4430/2016, όπως ισχύει. Ειδικότερα:

 1.     Η συμμετοχή νομικών προσώπων δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1/3 του συνόλου των μελών.
 2.   Δεν μπορούν να γίνουν μέλη της Κοιν.Σ.Επ. Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) που υπάγονται σε Ο.Τ.Α.
 3. Δεν μπορούν να γίνουν μέλη της Κοιν.Σ.Επ. νομικά ή φυσικά πρόσωπα τα οποία μετέχουν σε άλλη Κοιν.Σ.Επ. με ίδια δραστηριότητα.

ΑΡΘΡΟ 6 | ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ

 1. Για την εγγραφή μέλους στην Κοιν.Σ.Επ., μετά τη σύστασή της, απαιτείται υποβολή γραπτής αίτησης από τον ενδιαφερόμενο προς τον Διαχειριστή, στον οποίο θα δηλώνεται υπεύθυνα ότι ο αιτών δεν μετέχει σε άλλη Κοιν.Σ.Επ. με ίδια δραστηριότητα και ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού. Επί των αιτήσεων των μελών, ο Διαχειριστής αποφαίνεται καταφατικά ή αρνητικά στην πρώτη, μετά την υποβολή της αίτησης, συνεδρίασή της.  
 2. Η εγγραφή των νέων μελών εγκρίνεται από την πρώτη Γενική Συνέλευση που λαμβάνει χώρα μετά την αίτηση του ενδιαφερόμενου. Η ιδιότητα του μέλους της Κοιν.Σ.Επ. αποκτάται με την απόφαση αποδοχής της αίτησης από τον Διαχειριστή.  
 3. Η συμμετοχή των νέων μελών στις διαδικασίες λήψης των αποφάσεων και η ανάδειξή τους στα όργανα διοίκησης μπορεί να γίνει μόνο μετά την αποδοχή έγκρισης της εγγραφής από τη Γενική Συνέλευση. Η ίδια Γενική Συνέλευση αποφασίζει και για την αποδοχή ή μη των αιτήσεων εγγραφής των νέων μελών, που δεν έχουν γίνει δεκτές από τον Διαχειριστή. 

ΑΡΘΡΟ 7 | ΑΠΩΛΕΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ

 1. Τα μέλη της Κοιν.Σ.Επ. χάνουν την συνεταιριστική τους ιδιότητα: 

α. εάν αποχωρήσουν από την Κοιν.Σ.Επ., 

β. εάν διαγραφούν από την Κοιν.Σ.Επ.,

γ. εάν μεταβιβάσουν τη συνεταιριστική τους μερίδα,

δ. εάν αποβιώσουν.

 1. Τα μέλη της Κοιν.Σ.Επ., που επιθυμούν να αποχωρήσουν, υποβάλουν γραπτή δήλωση προς τον Διαχειριστή. Η απώλεια της συνεταιριστικής ιδιότητας ισχύει από την αρχή του επόμενου λογιστικού έτους.
 2. Τα μέλη της Κοιν.Σ.Επ. διαγράφονται μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με την πλειοψηφία των 3/5 του συνόλου των μελών, στην περίπτωση που προβούν σε σοβαρή παράβαση των υποχρεώσεών τους, που προκύπτουν από το ν.4430/2016, όπως ισχύει, και από το καταστατικό και η συμπεριφορά τους βλάπτει τα συμφέροντα της Κοιν.Σ.Επ.. 

     Η διαγραφή, στην περίπτωση απουσίας του μέλους από τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης, γνωστοποιείται με την κοινοποίηση προς αυτό αποσπάσματος της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης που περιέχει υποχρεωτικά τους λόγους διαγραφής. Μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την καταχώρηση της σχετικής απόφασης στο Γενικό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας και εφόσον το μέλος έλαβε γνώση της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης περί διαγραφής του, μπορεί να προσβάλει την απόφαση ενώπιον του αρμόδιου κατά τόπον Μονομελούς Πρωτοδικείου. 

 1. Στα αποχωρούντα ή διαγραφόμενα, κατά τα ανωτέρω, μέλη αποδίδεται η συνεταιριστική μερίδα, που εισέφεραν το αργότερο εντός τριών (3) μηνών από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης, μέσα στην οποία έγινε η αποχώρηση ή η διαγραφή, ενώ με την επιστροφή εκκαθαρίζεται η σχέση της Κοιν.Σ.Επ. με το μέλος, χωρίς αυτό να έχει αξίωση επί της περιουσίας που έχει σχηματιστεί.
 2. Η μεταβίβαση της υποχρεωτικής συνεταιριστικής μερίδας μέλους γίνεται μόνο σε νέο μέλος και εγκρίνεται από τον Διαχειριστή. 
 3. Η ιδιότητα του μέλους δεν κληροδοτείται και, αν μέλος φυσικό πρόσωπο αποβιώσει, η αξία της συνεταιριστικής του μερίδας καταβάλλεται στον ειδικό ή καθολικό διάδοχο. Αν μέλος νομικό πρόσωπο τεθεί σε εκκαθάριση λόγω λύσης ή πτώχευσής του, η αξία της συνεταιριστικής του μερίδας καταβάλλεται σε αυτό. 

ΑΡΘΡΟ 8 | ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

 1. Τα μέλη της Κοιν.Σ.Επ. έχουν τις ακόλουθες υποχρεώσεις:

α.    Να συμμετέχουν στις δραστηριότητες της Κοιν.Σ.Επ. και να απέχουν από ενέργειες που βλάπτουν τα συμφέροντά της.

β.    Να τηρούν τις διατάξεις του καταστατικού της Κοιν.Σ.Επ., να ακολουθούν τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Διαχειριστή και να προστατεύουν τα συμφέροντα της Κοιν.Σ.Επ.

 1. Για τις εταιρικές υποχρεώσεις ευθύνεται μόνο η Κοιν.Σ.Επ. με την περιουσία της. Ειδικά, για τις υποχρεώσεις προς το Δημόσιο ο Διαχειριστής ευθύνεται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον με την Κοιν.Σ.Επ. για τις οφειλές της προς αυτό, σύμφωνα με το άρθρο 31 του ν.4321/2015 (Α’ 32), το άρθρο 4 του ν. 2556/1997 (Α’ 270) και διατηρεί δικαίωμα αναγωγής κατά των λοιπών μελών της Κοιν.Σ.Επ. Για τις οφειλές προς το Δημόσιο διατηρεί δικαίωμα αναγωγής κατά των λοιπών μελών της Κοιν.Σ.Επ., τα οποία για τις οφειλές του προηγούμενου εδαφίου, ευθύνονται έναντι του απεριόριστα και εις ολόκληρον.
 2. Τα μέλη της Κοιν.Σ.Επ, μετά από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, υποχρεούνται να καταβάλλουν ορισμένο χρηματικό ποσό, για την κάλυψη των ζημιών της Κοιν.Σ.Επ., όταν το αποθεματικό είναι ανεπαρκές για να καλύψει τις παραπάνω ζημίες.

ΑΡΘΡΟ 9 | ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ

 1. Τα μέλη της Κοιν.Σ.Επ. έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση με δικαίωμα μίας (1) ψήφου, ανεξάρτητα από τον αριθμό των συνεταιριστικών μερίδων που κατέχουν, καθώς και δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται  στα όργανα διοίκησης της Κοιν.Σ.Επ. υπό τους όρους του παρόντος καταστατικού και του ν. 4430/2016.
 2. Κάθε μέλος έχει δικαίωμα να ζητεί πληροφορίες για την πορεία των υποθέσεων της Κοιν.Σ.Επ. και να λαμβάνει αντίγραφα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και των αποφάσεων του Διαχειριστή, καθώς και των Οικονομικών Καταστάσεων της Κοιν.Σ.Επ.  
 3. Τα μέλη της Κοιν.Σ.Επ. μπορεί να είναι εργαζόμενοί της με σχέση εξαρτημένης εργασίας, να αμείβονται για την παρεχόμενη εργασία και να έχουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εργατική νομοθεσία. Υπόχρεη προς απόδοση των ασφαλιστικών εισφορών προς τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης είναι η Κοιν.Σ.Επ. 
 4. Τα μέλη της Κοιν.Σ.Επ., που είναι εργαζόμενοι σ’ αυτήν, έχουν δικαίωμα επί των καθαρών κερδών κάθε οικονομικής χρήσης, λαμβανομένων υπόψη των περιορισμών της παραγράφου 2 του άρθρου 21 του ν.4430/2016 περί διανομής των κερδών. 
 5. Η παροχή υπηρεσιών προς εξυπηρέτηση των σκοπών της Κοιν.Σ.Επ. από μέλη της, που δεν βρίσκονται σε εργασιακή σχέση με αυτήν, θεωρείται μη αμειβόμενη σύμβαση εντολής κατ’ εφαρμογή των άρθρων 713 επ. Α.Κ. Η σύµβαση εντολής που συνάπτεται µεταξύ µελών και Κοιν.Σ.Επ. οφείλει να γίνεται εγγράφως, να περιγράφει µε σαφήνεια την παρεχόµενη υπηρεσία και σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να υπερβαίνει τις 16 ώρες εβδοµαδιαίως.

ΑΡΘΡΟ 10 | ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. ΜΕ ΜΗ ΜΕΛΗ

 1. Ο αριθµός των εργαζοµένων µη µελών δεν µπορεί να υπερβαίνει σε ποσοστό το 40% του συνόλου των εργαζοµένων της Κοιν.Σ.Επ. Το ποσοστό αυτό µπορεί να αυξάνεται µέχρι και το 50% του συνολικού ποσοστού των εργαζοµένων της Κοιν.Σ.Επ. κατόπιν αιτιολογηµένης απόφασης του Τµήµατος Μητρώου Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας επί αιτήσεως της Κοιν.Σ.Επ. για την αντιµετώπιση έκτακτων εποχικών αναγκών για χρονικό διάστηµα που δεν µπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) µήνες ανά ηµερολογιακό έτος.
 2. Η Κοιν.Σ.Επ.  δεν έχει ασφαλιστικές υποχρεώσεις προς τα µη µέλη που λειτουργούν ως εθελοντές, εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι παρακάτω προϋποθέσεις: 

α.  Από την εθελοντική δράση δεν παράγονται άµεσα έσοδα για την Κοιν.Σ.Επ.. 

β. Η δράση έχει προαποφασισθεί από τον Διαχειριστή της Κοιν.Σ.Επ. Η απόφαση, η πρόσκληση και το πρόγραµµα της δράσης που θα γίνει χρήση εθελοντών καταγράφονται σε πρακτικό, το οποίο προδηµοσιεύεται στην ιστοσελίδα της Κοιν.Σ.Επ. ή σε ιστότοπο που διατίθεται για αυτόν τον σκοπό από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 

γ.  Οι εθελοντές έχουν καταγραφεί στο Μητρώο Εθελοντών της παρ.3 του άρθρου 3 του ν.4430/2016. 

 1. Η Κοιν.Σ.Επ. ευθύνεται για τυχόν ζηµίες που προξενήθηκαν στον εθελοντή κατά την παροχή της εθελοντικής του απασχόλησης σε αυτήν. Σε περίπτωση που ο εθελοντής απασχολείται στο εξωτερικό, η Κοιν.Σ.Επ. αναλαµβάνει πλήρως τα έξοδα ταξιδιού, διαβίωσης, καταλύµατος, επαναπατρισµού και ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης, καθώς και κάθε άλλη δαπάνη που θα προκύψει κατά τη διάρκεια διαµονής του εθελοντή στο εξωτερικό.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

ΠΟΡΟΙ – ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΡΙΔΑ

ΑΡΘΡΟ 11 | ΠΟΡΟΙ

Οι πόροι της Κοιν.Σ.Επ. αποτελούνται από:

 1. Το ιδρυτικό κεφάλαιο και το κεφάλαιο που προκύπτει από την διάθεση των συνεταιριστικών μερίδων.  
 2. Έσοδα από την άσκηση των δραστηριοτήτων της και την εκμετάλλευση των περιουσιακών της στοιχείων.
 3. Επιχορηγήσεις από  το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, την Ευρωπαϊκή Ένωση, διεθνείς ή εθνικούς οργανισμούς ή Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Β΄ βαθμού και έσοδα από άλλα προγράμματα.
 4. Κεφάλαια από κληροδοτήματα, δωρεές τρίτων, παραχωρήσεις της χρήσης περιουσιακών στοιχείων και λοιπούς πόρους.

ΑΡΘΡΟ 12 | ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΡΙΔΑ

 1. Κάθε μέλος εγγράφεται με μία υποχρεωτική συνεταιριστική μερίδα το ύψος της οποίας ορίζεται δια του παρόντος σε εκατό ευρώ (100€).
 2. Τα ιδρυτικά μέλη και όσα στο μέλλον εγγραφούν, υποχρεούνται να εισφέρουν, με την καταβολή μετρητών, το ποσό που αντιστοιχεί στην υποχρεωτική συνεταιριστική μερίδα τους μέσα σε ένα (1) μήνα από την κατά νόμο καταχώριση της Κοιν.Σ.Επ. ή την εγγραφή τους αντιστοίχως. 
 3. Η συνεταιριστική μερίδα είναι αδιαίρετη και ίση για όλα τα μέλη της Κοιν.Σ.Επ.
 4. Εκτός από την υποχρεωτική συνεταιριστική μερίδα της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, κάθε μέλος επιτρέπεται να αποκτήσει έως πέντε (5) προαιρετικές συνεταιριστικές μερίδες, οι οποίες δεν έχουν δικαίωμα ψήφου. Η αξία κάθε προαιρετικής μερίδας είναι ίση με την αξία της υποχρεωτικής, ήτοι εκατό (100) ευρώ και το ισόποσο αυτών καταβάλλεται από τα μέλη μέσα σε ένα (1) μήνα από την ημέρα που θα δηλώσουν εγγράφως στον Διαχειριστή ότι επιθυμούν την απόκτηση προαιρετικών μερίδων.
 5. Η υποχρεωτική συνεταιριστική µερίδα μπορεί να μεταβιβαστεί υπό τις προϋποθέσεις της παραγράφου 5 του άρθρου 7 του παρόντος καταστατικού. 
 6. Δεν υπόκεινται σε κατάσχεση για χρέη των μελών προς τρίτους, η συνεταιριστική μερίδα και τα προϊόντα της παραγωγής των μελών από την παράδοσή τους στην Κοιν.Σ.Επ. για πώληση, διάθεση, μεταποίηση και επεξεργασία. Επίσης δεν επιτρέπεται η κατάσχεση εις χείρας της Κοιν.Σ.Επ. ως τρίτου, χρημάτων που έχουν ληφθεί από πιστωτικά ιδρύματα ως δάνειο για λογαριασμό μέλους της και απαιτήσεων για παροχές σε είδος της Κοιν.Σ.Επ. προς τα μέλη της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 13 | ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

 1. Η Γενική Συνέλευση των μελών είναι το ανώτατο όργανο της Κοιν.Σ.Επ., δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Κοιν.Σ.Επ. και έχει την εποπτεία και τον έλεγχο του Διαχειριστή. 

     Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τα μέλη που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

 1. Στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης υπάγονται: 

α.    Η τροποποίηση του καταστατικού.

β.    Η  παράταση της διάρκειας, η διάλυση και η αναβίωση της Κοιν.Σ.Επ.

γ.    Η έγκριση ή η τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας.

δ.    Οι γενικοί όροι της δραστηριότητας της Κοιν.Σ.Επ.

ε.    Η έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της Κοιν.Σ.Επ.

στ.  Η εκλογή και απαλλαγή από κάθε ευθύνη του Διαχειριστή και των αντιπροσώπων της Κοιν.Σ.Επ. σε Ενώσεις Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, καθώς και η οποιαδήποτε παύση του Διαχειριστή.

ζ.    Η επιβολή εισφοράς στα μέλη για την αντιμετώπιση εκτάκτων ζημιών ή άλλων εξαιρετικών καταστάσεων.

η.    Η έγκριση συμμετοχής της Κοιν.Σ.Επ. σε Κοινοπραξίες, ή Ενώσεις Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας και η αποχώρησή της.

 1. Η Γενική Συνέλευση της Κοιν.Σ.Επ. απαρτίζεται από όλα τα μέλη της, που συνέρχονται σε τακτική ή έκτακτη συνεδρίαση. Τα μέλη μετέχουν και ψηφίζουν στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως. Όλα τα μέλη μετέχουν στις συνελεύσεις και ψηφίζουν με μία (1) ψήφο το καθένα, ανεξάρτητα από τον αριθμό των συνεταιριστικών μερίδων που διαθέτουν.

ΑΡΘΡΟ 14 | ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

 1. 1. H τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά τουλάχιστον µία (1) φορά κατ’ έτος και σε κάθε περίπτωση πριν την υποβολή της ετήσιας φορολογικής δήλωσης, µε σχετική απόφαση του Διαχειριστή που απευθύνεται προς τα µέλη, προ τουλάχιστον τριών (3) ηµερών. 
 2. Η Γενική Συνέλευση των µελών συνέρχεται εκτάκτως µε πρόσκληση που απευθύνεται προς τα µέλη τουλάχιστον προ δύο (2) ηµερών, µε πρωτοβουλία του Διαχειριστή, είτε εφόσον υποβληθεί σχετικό αίτηµα µε συγκεκριµένο θέµα προς τον Διαχειριστή από το 1/3 των µελών της Γενικής Συνέλευσης. Αν ο Διαχειριστής αρνείται τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, παρά το αίτημα του ενός τρίτου (1/3) των μελών, τα μέλη αυτά έχουν το δικαίωμα να συγκαλέσουν Γενική Συνέλευση αυτοβούλως.
 3. Η πρόσκληση του Διαχειριστή αναγράφει τον τόπο, την ημέρα, την ώρα που θα συνέλθει η Γενική Συνέλευση και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Η πρόσκληση γνωστοποιείται στα μέλη με προσωπικές επιστολές και κάθε άλλο πρόσφορο μέσο που θα αποφασίσει ο Διαχειριστής. Αν παρίσταται το σύνολο των συνεταίρων, η  Γενική  Συνέλευση μπορεί  να  αποφασίζει  και  για  θέματα  που δεν περιλαμβάνονται στην πρόσκληση.

ΑΡΘΡΟ 15 | ΑΠΑΡΤΙΑ – ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν παρευρίσκεται το 1/2 των µελών της. Επί µη απαρτίας, συγκαλείται νέα Γενική Συνέλευση, εντός δύο (2) µέχρι επτά (7) ηµερών, κατά την οποία απαιτείται η ίδια ως άνω απαρτία. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαµβάνονται µε την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων µελών της. 
 2. 2. Για  τη  λήψη αποφάσεων, που αφορούν: 

α. τη μεταβολή του σκοπού της Κοιν.Σ.Επ.,

β. τη μεταβολή της έδρας της Κοιν.Σ.Επ.,

γ. τη μεταβολή του ποσού της συνεταιριστικής μερίδας,

δ. την  παράταση, τη λύση, την αναβίωση της Κοιν.Σ.Επ.,

ε. την ανάκληση και αντικατάσταση του Διαχειριστή,  

ζ. την ανάκληση και αντικατάσταση  των αντιπροσώπων της Κοιν.Σ.Επ.

σε Ενώσεις Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας,

η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται σ’ αυτήν τα

δύο τρίτα (2/3) των  μελών και αποφασίζει επί των ζητημάτων αυτών

με απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών της Κοιν.Σ.Επ..

Κατά τα λοιπά, εφαρµόζονται οι παράγραφοι 1, 3, 4, 5, 6 και 7 του

άρθρου 5 και το άρθρο 6 του ν.1667/1986. 

ΑΡΘΡΟ 16 | ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

    Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, που αντίκεινται στην εθνική

    νομοθεσία ή στο καταστατικό της Κοιν.Σ.Επ., προσβάλλονται από τα

    2/5 των µελών της, εντός προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών από την

    καταχώρησή τους στο Γενικό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου της περιφέρειας που εδρεύει η Κοιν.Σ.Επ., κατά την τακτική διαδικασία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΑΡΘΡΟ 17 | ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

 1. Τη διοίκηση της Κοιν.Σ.Επ. ασκεί ο Διαχειριστής ο οποίος εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση
 2. Η διάρκεια της θητείας του Διαχειριστή είναι δύο (2) έτη. 
 3. Ο Διαχειριστής μέσα σε ένα (1) μήνα πρέπει να δηλώσει την εκλογή του για καταχώρηση στο Γενικό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας. 

ΑΡΘΡΟ 18 | ΕΚΛΟΓΗ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

 1. Ο Διαχειριστής της Κοιν.Σ.Επ. εκλέγεται, μετά από μυστική ψηφοφορία, από την Τακτική Γενική Συνέλευση που συνέρχεται κατά το τρίτο έτος από την εκλογή της προηγούμενης.
 2. Οι εκλογές διενεργούνται από τριμελή εφορευτική επιτροπή που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση. 
 3. Ο Διαχειριστής, μέλος της Κοιν.Σ.Επ., είναι πάντοτε επανεκλέξιμος και ελεύθερα ανάκλητος.

ΑΡΘΡΟ 19 | ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

Για την αναπλήρωση του Διαχειριστή πραγματοποιείται Γενική Συνέλευση  για την εκλογή νέου Διαχειριστή. Η συγκεκριμενη Γενική Συνέλευση υποβάλλεται εντός ενός μήνα στο Γενικό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας.

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται σ’ αυτήν τα

δύο τρίτα (2/3) των  μελών και αποφασίζει επί των ζητημάτων αυτών

με απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών της Κοιν.Σ.Επ..

ΑΡΘΡΟ 20 | ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

 1. Ο Διαχειριστής διοικεί και εκπροσωπεί την Κοιν.Σ.Επ. σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού και του νόμου και αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν τη διοίκηση και διαχείριση της Κοιν.Σ.Επ., πλην αυτών που υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. 
 2. Ο Διαχειριστής οφείλει να καταβάλλει κατά τη διαχείριση των υποθέσεων της Κοιν.Σ.Επ. την ίδια επιμέλεια που καταβάλλει στις δικές του υποθέσεις και φέρει κάθε ευθύνη για την τήρηση των περιορισμών, του προς εκπροσώπηση δικαιώματος, που θέτει το καταστατικό ή οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.
 3. Ο Διαχειριστής μπορεί να μεταβιβάζει αρμοδιότητές του σε ένα ή περισσότερα μέλη ή και σε εργαζόμενους της Κοιν.Σ.Επ.
 4. Το αξίωμα του Διαχειριστή είναι τιμητικό και άμισθο. 

ΑΡΘΡΟ 21 | ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

 1. Οι αποφάσεις του Διαχειριστή καταχωρούνται στο βιβλίο αποφάσεων του Διαχειριστή
 2. Ο Διαχειριστής δεν συμμετέχει στις συνεδριάσεις, ούτε έχει δικαίωμα ψήφου όταν πρόκειται για θέματα που αφορούν άμεσα αυτό ή συγγενή πρώτου βαθμού.
 3. Κατά τα λοιπά εφαρµόζεται αναλογικά το άρθρο 7 του ν.1667/1986.

ΑΡΘΡΟ 22 | ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

     Οι αποφάσεις του Διαχειριστή προσβάλλονται από τα 2/5 των µελών της Κοιν.Σ.Επ., εντός προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών από την καταχώρησή τους στο Γενικό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου της περιφέρειας που εδρεύει η Κοιν.Σ.Επ., κατά την τακτική διαδικασία. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΄

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ – ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ – ΒΙΒΛΙΑ

ΑΡΘΡΟ 23 | ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η Διαχειριστική Χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Η πρώτη Διαχειριστική Χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της Κοιν.Σ.Επ. και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου του ιδίου έτους.

ΑΡΘΡΟ 24 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

 1. Στο τέλος της διαχειριστικής χρήσης ο Διαχειριστής συντάσσει τις Οικονομικές Καταστάσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία και την Έκθεση Διαχείρισης, και τις υποβάλλει στην Τακτική Γενική Συνέλευση για έγκριση. 
 2. Οι οικονομικές καταστάσεις και η Έκθεση Διαχείρισης του Διαχειριστή πρέπει να είναι στη διάθεση των μελών της Κοιν.Σ.Επ. τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
 3. Ο Διαχειριστής υποχρεούται να αποστείλει τις Οικονομικές Καταστάσεις εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία έγκρισής τους από τη Γενική Συνέλευση, στο Γενικό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας. 

ΑΡΘΡΟ 25 | ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

 1. Τα κέρδη της Κοιν.Σ.Επ. δεν διανέμονται στα μέλη της, εκτός αν τα μέλη αυτά είναι και εργαζόμενοι. 
 2. Τα κέρδη διατίθενται ετησίως ως εξής: 

α.    Ποσοστό τουλάχιστον 5% για το σχηµατισµό τακτικού αποθεµατικού, 

β.    Ποσοστό κατά μέγιστο 35% διανέµεται στους εργαζοµένους της επιχείρησης, πέραν του τακτικού μισθού ως πριμ παραγωγικότητας, εκτός αν τα 2/3 των µελών της Γενικής Συνέλευσης του Φορέα αποφασίσουν αιτιολογημένα τη διάθεση μέρους, ή όλου του ποσοστού αυτού, σε δραστηριότητες του στοιχείου γ΄, 

γ.    το υπόλοιπο διατίθεται για τη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας και τη γενικότερη διεύρυνση της παραγωγικής δραστηριότητας.

 

ΑΡΘΡΟ 26 | ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.

 1. Η Κοιν.Σ.Επ. τηρεί τα βιβλία που προβλέπει η φορολογική νομοθεσία και επιπλέον τηρεί:

α.    Βιβλίο Μητρώου Μελών της Κοιν.Σ.Επ. στο οποίο καταχωρίζονται με χρονολογική σειρά η ημερομηνία εγγραφής, το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, η διεύθυνση κατοικίας, ο αριθμός των μερίδων και η αξία τους καθώς και η χρονολογία τυχόν διαγραφής των μελών.

β.    Βιβλίο πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης. 

γ.    Βιβλίο αποφάσεων του Διαχειριστή,

δ.    Μητρώο Εθελοντών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ ΄

ΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 27 | ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.

 1. Η Κοιν.Σ.Επ. λύεται:

α.    Αν λήξει ο χρόνος διάρκειάς της, όπως ορίζεται στο καταστατικό αυτό, εκτός αν αποφασιστεί προηγουμένως από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.

β.    Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με την αυξημένη πλειοψηφία της παρ. 2 του αρ. 15 του παρόντος καταστατικού.

γ.    Αν τα μέλη της μειωθούν κάτω των πέντε (5).

δ.    Αν διαγραφεί από το Γενικό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας μετά από απόφαση της αρμόδιας Διοικητικής Αρχής, με την επιφύλαξη της παρ.9 του αρ.11 του ν.4430/2016. 

ε.    Κατόπιν τελεσίδικης δικαστικής απόφασης, κατά τα προβλεπόµενα στην παρ. 4 του αρ. 15 του ν.4430/2016.

στ.  Αν κηρυχθεί σε πτώχευση.

ΑΡΘΡΟ 28 | ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.

 1. Την µε οποιονδήποτε τρόπο λύση της Κοιν.Σ.Επ. ακολουθεί η θέση της σε εκκαθάριση, η οποία καταχωρείται στο Γενικό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας.
 2. Η Κοιν.Σ.Επ. λογίζεται ότι εξακολουθεί να υφίσταται και µετά τη λύση της, για όσο χρόνο διαρκεί η εκκαθάριση. Τα µέλη της Κοιν.Σ.Επ. καθίστανται συνεκκαθαριστές µετά τη θέση της Κοιν.Σ.Επ. σε εκκαθάριση, εφόσον το καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά. H Γενική Συνέλευση µπορεί να διορίσει άλλο ή και τρίτο φυσικό ή φυσικά πρόσωπα ως εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές δεν αμείβονται για τις υπηρεσίες εκκαθάρισης. 

     Κατά την εκκαθάριση διεκπεραιώνονται οι εκκρεμείς υποθέσεις, και ιδίως εισπράττονται οι απαιτήσεις, ρευστοποιείται η περιουσία και εξοφλούνται τα χρέη. Αν απομένει µόνο παθητικό, οι εκκαθαριστές προβαίνουν στην περάτωση της εκκαθάρισης. Αν αποµένει ενεργητικό, τα µέλη λαµβάνουν την ονοµαστική αξία των συνεταιριστικών τους µερίδων, ακέραια ή αναλογικά εφόσον το ποσό που αποµένει δεν επαρκεί. Αν αποµένει αδιάθετο ενεργητικό, αυτό περιέρχεται στο Ταµείο Κοινωνικής Οικονοµίας του αρ. 10 του ν.4430/2016. 

 1.  Αν οι εκκαθαριστές είναι περισσότεροι του ενός, οι αποφάσεις αυτών λαµβάνονται κατά απόλυτη πλειοψηφία. 
 2.  Οι αποφάσεις των εκκαθαριστών προσβάλλονται από οποιονδήποτε έχει έννοµο συµφέρον, εντός προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών από την καταχώρησή τους στο Γενικό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου της περιφέρειας που εδρεύει η Κοιν.Σ.Επ., κατά την τακτική διαδικασία. 
 3. Η ολοκλήρωση της εκκαθάρισης καταχωρείται στο Γενικό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας. 

ΑΡΘΡΟ 29 | ΑΝΑΒΙΩΣΗ

 1. Αν η Κοιν.Σ.Επ. λύθηκε λόγω λήξης της διάρκειάς της ή λόγω πτώχευσης, η οποία όµως ανακλήθηκε ή περατώθηκε µε συµβιβασµό, είναι δυνατή η αναβίωσή της µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, υπό τις προϋποθέσεις του παρόντος, η οποία καταχωρείται στο Γενικό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας. Σε περίπτωση αναβίωσης θεωρείται ότι η Κοιν.Σ.Επ. δεν λύθηκε ποτέ. 
 2. Αν η Κοιν.Σ.Επ. λύθηκε επειδή τα µέλη της µειώθηκαν κάτω του ελάχιστου ορίου, η αναβίωση είναι δυνατή, αν µέσα σε τρεις (3) µήνες συµπληρωθεί ο απαιτούμενος ελάχιστος αριθµός µελών κατόπιν έγκρισης εισόδου νέων µελών από τη Γενική Συνέλευση. 
 3. Η απόφαση της αναβίωσης λαµβάνεται από τα 3/5 του συνόλου των µελών της Κοιν.Σ.Επ. και καταχωρείται στο Γενικό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας. 
 4. Η αναβίωση δεν είναι δυνατή µετά την έναρξη διανοµής του εναπομείναντος ενεργητικού στα µέλη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η ΄

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 30

Το καταστατικό αυτό ρυθμίζει τα θέματα εκείνα που αξιώνει ο ν.4430/2016, όπως ισχύει. Για τα υπόλοιπα θέματα ισχύουν οι ρυθμίσεις του ν.1667/1986,  όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ ΄

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 31 | ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Ως προσωρινή Διαχειρίστρια της Κοιν.Σ.Επ. ορίζεται η:

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ και της ΑΝΝΑΣ, που γεννήθηκε στο ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ, το έτος 1978, κάτοικος  ΑΘΗΝΑΣ οδός ΙΟΦΩΝΤΟΣ αριθμός 17, κάτοχος του ΑΔΤ  ΑΚ 666237 του Α.Τ. ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ , με ΑΦΜ 070764202 της Δ.Ο.Υ.  ΙΖ ΑΘΗΝΩΝ

Η προσωρινή Διαχειρίστρια μεριμνά για την έγκριση του καταστατικού και τη σύγκληση της πρώτης Γενικής Συνέλευσης για την ανάδειξη των οργάνων διοίκησης  της Κοιν.Σ.Επ. 

Η θητεία της ορίζεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μελών, που θα συγκληθεί αμέσως μετά την έκδοση της βεβαίωσης εγγραφής στο Γενικό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας.

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

Οι συμβαλλόμενοι δηλώνουν ότι δίνουν με το παρόν την ανέκκλητη ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στην Παπαδοπουλου Χριστινα, του Χρήστου, κάτοικο Αθηνών, οδός Ιοφώντος, αριθμός 17, κάτοχο του ΑΔΤ  ΑΚ 666237, του Α.Τ. Αγίας Παρασκευής, να υποβάλει το παρόν καταστατικό στο Τμήμα Μητρώου Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας για εγγραφή και καταχώρηση στο Γενικό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας και να εκπροσωπεί αυτούς έναντι της συγκεκριμένης Αρχής μέχρι την έγκρισή του. 

ΤΑ ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

1

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ

 

2

ΜΑΝΩΛΟΥΔΗ

ΕΙΡΗΝΗ

 

3

METZGER

FELIX SIMON

 

4

ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ

ΕΛΕΝΗ

 

5

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

ΖΩΗ

 

Πατήστε εδώ για να δείτε το υπογεγραμμένο και θεωρημένο έγγραφο.

Scroll to Top
Scroll to Top