Αποτελεσματική Ακρόαση

Εισηγήτρια/Συντονίστρια:
Παπαδοπούλου Χριστίνα

Μέρος του ολοκληρωμένου
κύκλου σεμιναρίων:
Αποτελεσματική Επικοινωνία

Βιωματικό Δια Ζώσης Εργαστήριο:
Αποτελεσματική Ακρόαση 

Χαρακτηριστικά

 • Τι είναι η βαθιά
  ενεργητική  ακρόαση;
 • Πως μπορούμε να την
  επιτύχουμε;
 • Διερεύνηση παθογενειών
  στην ακρόαση.
 • Ενδοσκόπηση προσωπικών
  δυσκολιών στην ακρόαση
 • Εξάσκηση μέσω
  πρακτικών ασκήσεων.

Στο βιωματικό εργαστήριο Αποτελεσματικής Ακρόασης, με τη χρήση θεατρικών εργαλείων και διάδρασης, διερευνούμε παθογένειες στην ακρόαση και εξοπλιζόμαστε με θεωρητική γνώση και πρακτικές που μας βοηθούν να αναπτύξουμε μια από τις σημαντικότερες δεξιότητες της ζωής μας.

Η μη-αποτελεσματική ακρόαση είναι μία από τις βασικές αιτίες που μπορεί να αποτυγχάνει και να μην είναι ουσιαστική η επικοινωνία μας. Εάν δεν ακούμε ενεργητικά μπορεί να χάνουμε σημαντικά μηνύματα από την οικογένειά μας, τους φίλους μας, τους συνεργάτες μας. Όταν η επικοινωνία δεν είναι θετική και αποτελεσματική, τότε σύντομα εντάσεις και επιθετικότητα έρχονται να επηρεάσουν αρνητικά την ομορφιά και την ευχαρίστηση που προκύπτει από την αρμονική επικοινωνία με τον εαυτό και το ανθρώπινο περιβάλλον μας. Όταν δεν ακούμε βαθειά και με ενσυναίσθηση, τότε δεν κατανοούμε πλήρως τα μηνύματα που λαμβάνουμε, παρεξηγούμε και παρεξηγούμαστε. Τα ελλιπή ή λάθος μηνύματα που δίνουμε και παίρνουμε δεν βοηθούν να χτίζουμε υγιής και δυνατές ανθρώπινες σχέσεις.

Εδώ στο εργαστήριο Αποτελεσματικής Ακρόασης θα μάθετε στην πράξη πως να επικοινωνείτε με ακρίβεια και χωρίς παρερμηνείες με τους γύρω σας!

Scroll to Top